2011. augusztus 5., péntek

Arcok és életképek a közelmúltból

 EMLÉKEK, ÉLETKÉPEK, RÉGI BEZERÉD


Tisztelettel és hálával emlékeznek Rájuk hűséges tanítványaik
Laborfalvi László, Koczkás Mária, Szabó Sándor, Ruzics Klára, Vági József
1951-1959Varró Emma néni hagyatéka: "...csak a templomot, ne hagyjátok ! ..."


Jó, hogy be van zárva, hiszen ritkán  nyitják ki........
A múlt még itt van velünk
Matild néni és Irén néni
2013. 01. 23.

                                   
                                                      A RÉGI BEZERÉDIEK EMLÉKÉRE+
                                  Véget ért egy több évszázados paraszti életforma

                                              Bezerédi családok az 1942-1950-es években,
                                                      akik még a régi életforma utolsó képviselői voltak


* NÉZET: a jobb és bal oldal hátrafelé menve értendő


                    Kettősbűrű, kápolna felé

        Kettősbűrű, kápolna felé 
                                                                          Felső faluvég
                       Baoldal        

                JobboldalGerencsér István, Varga Malvin

Lukács József, Szalai Ilona
Tóth Géza , Orbán Erzsébet

Gerencsér József , Szombat Teréz
üres telek

üres telek
Somogyi Jani, téglás Bözsi néni           téglaégető

ifj.Varga János, Balogh Erzsébet
Perecz Kálmán, Ácsmán Ilona                 tanácselnök

Varga István istáló
Molnár Pál, Irma néni     1919-es kommunista kovács

Út Külsőmajor, szőlőhegy, Z.koppány, Kallósd felé
Szalai Imréné, Mari néni ,Pisti                          +

gödör
Háry János, Gáspár Anna        ( Bálint Anna?)

Szombat Gyula, Horváth Terézia
ifj.Vida József,Bierbauer Julianna

Cserép János, Kovács Ilona
Belovári István, Szalai Anna

Rohonczy Márton, …Anna
Horváth János, Mihálovics Roza

Bucsics József ,  (Csordás Erzsébet)
Horváth József, Felber Jolán                      bognár

Gáspár Károly, Tóth Julianna
Horváth István, Kurucz Erzsébet

Hencsei János házhely
Horváth István, … Irén

                                                                               
Horváth Róza, Kerékné  később Belovári Mariska


Gerencsér József, Csáki Erzsébet                cipész

Nagy József
Simon Ilka, Annus, Varga István ,Simon Róza

özv.Peresztegi Józsefné, Parrag Mária
Horváth László, Horváth Erzsébet

Felföldi Kálmán, Salamon Anna
   VÍZELVEZEŐ ÁROK
 HÍD
   VÍZELVEZEŐ ÁROK
Farsang József, Peresztegi Anna

Béres Jenő, Varga Mária
Ácsmán Lajos, Varga Karolina

Varga Ferenc, Rajki Margit
Horváthné bábaasszony

Beleki Ferenc, Gerencsér Anna
Baksa Imre, Tibor, Rumi Gizi

Vida József, Varga Borbála
Süle Imre, Kruczli Julianna

Bendl Béla
T E M E T Ő F E L J Á R Ó

Zsibagyöpp
Czémán József, Csillag Róza                                +HÍD
   VÍZELVEZEŐ ÁROK
Gerencsér  István

Németh József, Gáspár Mária


Süle Bédeg Miklós,Annus, Kálmán
Kobán  Lajos, Margit


Bilicsics József, Bálint Teri

Felbert Ferenc, Horváth Mária
Ácsmán János …Regina

Tóth Mihály, … Anna
Balogh Istvánné Bőle Julianna, Gizi,Mariska, Sándor

Varga Kálmán, Kovács Regina Zsuppos ház
Tüske Sándor, Csillag Rozália

Varga István, Németh Etel
    később Czémán József,

Cziklin János, Varga Regina
                Tüske Tóth Mariska, Gerencsér János

Seibert Péter                                                             +


Németh István Mariska
Kovács József  volt zsuppos ház

Bedők István, Mária
Németh Zsigmond

Nagy János,Varga Gizella    inasék
Felföldi, Rohonczi telek

Gerencsér István, József
Németh József, Dóber Borbála

Korpics István, Varga Gizella                        kocsma
Kéri Péter, Mariska

Tóth Imre, István, Teréz        Hajba


Rumi János, Horváth Teréz


Gerencsér Zsigmond, Baján Róza
Aczél Józsefné, Döme Kocsma

Halász Gyula,Csikós Mária,
                                    
később Gál János jegyző

Varga János, Korpics Borbála
Felbert István, János

Németh Péter,Baracskai Teré    Rezneki A
Bödőcs György

Dézsenyi János, Orbán Mária
Németh Kálmán,  …Gizella

Kilinkó Gyuláné - Udvary Károly, Somogyi Anna
Németh János

Hoffmann mérnök. Káldi néni
Salamon János   - Vida  Mária , dinnyés

Borsos József
              PLÉBÁNIA     Dely János plébános

Józsa  István nyug.csendőr,  Manci


 I S K O L A  Kovács István, Kincses Margit tanítók
             T E M P L O M                                       +

    T A N Á R O K     út         Padárra


      Belső   M A J O R
            Tűzoltó szertár

       Főépület emeletes, .
Ágoston István, Borza Julianna

Később tanácsház, polgármesteri hivatal
Tóth János, Ágoston Aranka

         Cseléd sorház
Hampó György

Később   Kultúrház
Makrai György                           szülei tanítók voltak


Vida Zsigmondné, Flóri

                     HŐSÖK TERE
                K Ö Z - re vezető út


Peresztegi Andor, Rozália


       lent tejcsarnok, közszégháza, csendőrpihenő

   Ú J    U T C A
Katona László, Varró Mária       

Molnár István,  Egyed Teréz                       útkaparó
Varró Károly, Málovics Éva

Seibert János, Gájer Mária
Varró János, Róza         előtte Szakály Béla,Zoltán

Süle Sándor post   hátul Molnár József, Süle Anna
Sabján Miklós kovács    előtte Szita István kisbiró

Korpics Károly, Horváth Boldizsár, Margit
Némethné Seibert Kriszti mögötte Horváth János

Szita József, Sabján Julianna      SzijjártóL polg.m.
Süle János      fodrász     mögötte Tóth Károly, Gizi

Korpics József, Rohonczi Gizella
Baksa Péter, Jóska, Bözsi néni

Horváth Ádám István, Süle szidónia           kovács
üres telek

Baksa Tóth József, Tóth Mária később István
Ujj János    később Tóth József (gazda)

Bujtor Jánohátul Bóbics  József, Rozman Erzsébet
Kocsis István                                         kosárkötő

Seibert Kálmán, …Erzsébet


Gájer Jenő, Tóth Mária
Süle Máté, Papp Julianna

Tóth Vince János
            B A L Á S T A

Németh János szeszfőző , Csikós Irma
Parrag István, Balogh Mária (Perecz??)

Szijártó István, … Irén


      Kovácsműhely
Sabján József, Baksa Rozália

Seibert  József, Ivanics Ilonka


Tüske Tóth János


Sárempek István   ( Tejes)
Patak
HÍD
Patak


Süle István, Benczik Mária
                                       Alsó faluvég                                                    

                                    Alsó faluvég                                                                                                 
BALÁSTA

        lefele                --------->                                          Fő utca                       -------------->
Süle Dezső

Parrag Sándor, Annus
Süle Máté, Papp Julianna

Horváth János ( Cserfa Ilonka, Balogh József)
Berki József, Anda Mária

Berki István, Csécs Mária
Csordás Mariska  (Süle István, Péter, Zoltán, Jenő )
B
üres telek
üres telek

üres telek
Horváth János
A
üres telek
Aczél Károly,

Aczél Ágoston , Pityu, Jancsi
Hencsei János
L
Hencsei János
 Cserép István,    Matild

Cserép Gyula, Kiss Erzsébet
Rezneki István, Süle Anna
Á
üres telek
Gerencsér József         később Dukai R, Mariska,

Rozmán István, Jenő
Gerencsér József
S
Süle István ifj.
Rohonczi Bábi

Süle József ( Lina)
Timár Horváth János, Molnár Mária              

Timár Horváth János, Molnár Mária         
Horváth István

üres telek
Gerencsér Ferenc, Tóth Julianna
T
üres telek
Budri Molnár József, Tóth Erzsébet

Tóth József, ( Máté, sánta Tóth, Icuka )
Ú t fel a mezőre Skálósba
T
Községi szegényház
Tóth István, Borsos Annus  ( talán )


Rohonczi József, Roza, Annus
A

Farkas Kálmán


Gerencsér János, Horváth Mária

Közbirtokosság
Horváth Ferenc                                             tejes


üres telek később Felföldi János, Hajdics Regina


Ú t fel a mezőre Sikálósba


Perecz Mariska, Kálmán  cipész,            


Kálmán István


Tóth Péter


Gombkötő Lajos, Gerencsér Lujza


                                                                                                         Erdő, mező
  ÚJ UTCA

                             Fő utca

                          Fő utca
Molnár István                                                 útkaparó
Ú
H Ő S Ö K T E R E


Korpics Ödön, Gerencsér Erzsébet
Sabján János, Halász Regina                       bognár
J
Szekeres Géza, ….Gizi néni
Sabján Imre, Horváth Mária

Horváth Elek, Horváth Erzsébet
Tóth Flórián később Vida Pista
U
Varró István,    …..   Margit                              cipész


Salamon István, Németh Róza ,  Jenő fiúk
Kéri József, Tóth Roália
T
Rumi József, Szakály Teréz


Kósa István, Bódis Rozália
üres telek
C
Kerék József
Biczó Imre, János?

Rumi Jenő
Antal József, Aczél Terézia
A
Nagy Gyula ,Németh Teréz                         kőműves
                                                                                                           Mező, rét                                                                                            
K Ö Z

                                                                                                         Fő utca

                       
                          Fő utca
Vida Zsigmondné, Flóri
K
Peresztegi Andor, Rozália
Bujtor János


Horváth Imre ( Kara)
Ö
         utca              Kanász és gulyás ház
Szekeres János, Balogh Ilona

Balogh Ferenc
Czémán János, Pintér Erzsébet
Z
Sabján József
Németh József

Sabján Péter, Ella néni
                                                                                                      Mező, szántók


                                                                 *HK

Hiányzik a Szőlőhegy, Cservölgy és Külső-major családjai névsora.
Segítsen, akinek ismeretei vannak!   

Arcok és életképek

I. Világháború, Beleki Ferenc

Dely János plébános úr és Kovács István igazgató úr
1940-es évek eleje
" A környéken Bezeréd községnek elég rossz híre volt. Verekedések és más elmaradott kulturálatlan viselkedések  tették  közismertté a falunkat.  Dely János plébános úr megérkezésével gyorsan változott az emberek magatartása. Nagy szerencse volt az is, hogy Kovács István igazgató úrral egyetértettek. Ketten komoly összhangban minden igyekezetükkel a falu szellemi felemelkedésén dolgoztak. Az eredmény hamar megmutatkozott. A mi kortársaink már egy kultúrált faluban nőhettek fel. Ezt személyes kapcsolataikkal, rendezvényeikkel érték el. Mindketten elsősorban jó keresztény magyarnak neveltek bennünket. "
A fenti sorokat Seibert Albert írta 2010-ben,
                                                       aki Kanadában él az 1950-es évek óta


Felvidék visszatért 1938, Nagykaposnak ajándélozott zászló
       Dely plébános úr, Aczél Teri néni, aki hímezte a zászlót, Kincses Margit tanítónő
           Második sor:                 Kovács Pista,             Vida Pista,     Seibert Albert
Első sor: Varga Lajos,Kovács Margit, Tóth Magdus, Kovács Jóska

   
Tisztelgés a Hősökterén
Tóth (Pisti) Flóri, Korpics Pista, ?


Beleki Ilonka, Gerencsér Mariska, Beleki Margit
talán 1943

Gerencsér Anna, 1964
A régi falusi öregasszonyok sötét fejkendőt hordtak
és ilyen sötét, hosszú szoknyában jártak
Szombat Margit,Szekeres Magdus,Kovács Margit,
Molnár Margit menyasszony,
Molnár Magdus,Varró Emma,Németh Elvi Tóth néni, Rumi Irén néni, Tóth Gizi néni, Bedők Mári és Reszka néni, Dukai Margit
a plébánia udvarán, az istálló és pajta előtt
ebben a pajtában voltak a színdarabok )
Aratás a bezerédi határban, talán 1950-es években
Gerencsér Ferenc, ?, Korpics Margit, Beleki Ilona,Vida Mariska néni
TSZ kertészkertben 1960-as években

Micsoda átszellemült arcok!
Bérmálás, Szabó Dénes  plébános úr idejében

A nyugdíjas TSZ tagoknak rendezett vacsora a kultúrházban
1980-as évek eleje
Színjátszás az iskolában
 1940-es évek

Bújtor Jani, Szekeres Magdus, Parrag Annus,Kovács István igazgató, Hencsei Bözsi, Varró Emma, Vida Pista
Rumi Irén, Horváth Géza, Sabján Irén, Cziklin Feri, Molnár Margit,
Tóth Feri, Varga Ilus, Varga Imre, Cziklin Imre
A színdarab címe: Melyik az igazi?
Rumi Péter, Aczél Pityu, Berki Pista, Berki Ilus, Varga Pista, Süle Péter, Gájer Jenő
Horváth Géza,Balogh Feri,Sabján Irén,Cziklin Feri,Molnár Margit,Tóth Jani,Varró Emma,Bujtor Jani,Baksa Tibi
Parrag Annus, Gáspár Jenő, Rumi Irén, Kovács igazgató, Cziklin Annus, Rohonczi Laci, Felföldi Margit,
Horváth Laci, Cziklin Imre, Horváth Imre
Talán az előadás vége, talán a taps percei

 
Beállított csoportkép


A következő szomorú képek
is hozzá tartoztak a falu életéhez.

+ Emlékezzünk meg az önkéntes tűzoltókról is. 

Tűzoltók
felsorakozva a temetési szertartás alatt
1960-as évek
Írja meg a neveket, aki felismeri őket.
Bödőcs Feri, ?, Németh Pista, Aczél Jóska, Horváth Pista, ?, Berki Jancsi, Felbert Jancsi

Tűzoltók
felsorakozva a temetési szertartás alatt a temetőben
1960-as évek
Írja meg a neveket, aki felismeri a tűzoltókat és a gyászolókat..

Tűzoltók
felsorakozva a koporsó előtt
1968
Írja meg a neveket, aki felismeri őket.
?, Aczél Ágoston, Paál Tibor, Balogh Ferenc, Varga Gábor, Felbert János
Háttérben áll egy ember és egy asszony - kik lehetnek?

Sülehegy
voltak itt szép idők, jó borok, 
ma elhagyva, kipusztult szőlők, elhagyott borospincék

Kilátás Sülehegytetőről 2010
Zalakoppányra, Rezi várraBezerédi szüret 1970-es évek eleje
Szép volt, vidám volt,....elmúltSzüreti felvonulás 1948-ban
Középen Hencsei Bözsi, Aczél Jancsi, Szita Pista (kisbiró), Hencsei Józsi,
Aczél Pityu,
lóháton Vida Pista, ökröket hajtja Seibert Albert


Hencsei János, Orbán Kálmán, Orbán Bözsi néni, Tóth Géza bácsi
Sülehegyben

1950-es évek elejeHencsei János, Orbán Kálmán, Orbán Bözsi néni, Tóth Géza, ?
Horváth Roza, Beleki Margit, Cserép Ilus, Varró Roza
Munka után egy kis beszélgetés, egy pohár bor és indulás haza, a faluba
1964-ben

Farkas Jóska permetvízet készít édesanyjával
1968

Hencsei József,  Hencsei Kálmán, Varró Kálmán
1978 körül
 Varró Kálmán, Hencsei Kálmán,
háttérben a Sülehegytető
1978 körül

                         
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése